Författare: BRF Slöjdlärarens styrelse (Page 1 of 2)

Förändringar kring val ledamöter

Då det varit svårigheter att hitta ledamöter till styrelsen så kommer vi att ändra hur vi hanterar vilka som sitter i styrelsen framöver.

I oktober kommer vi att på en extra stämma i samband med städdagen börja med att välja in en ny ledamot i styrelsen istället för Susanne Falgert som flyttat och därför slutat i styrelsen. För att då ha kvar minst två personer som har lite bakgrund behöver en extra person väljas nu i oktober.

För att personer inte ska behöva sitta allt för länge i styrelsen så sitter de valda ledmöterna i två år

Vid varje årsmöte lottas två alternativ tre nya personer in i styrelsen. Detta för att alltid ha fem stycken ledamöter i styrelsen.

Den person som suttit i styrelsen är inte med i lottning. När alla har valts så börjar man om igen och alla är med i lottningen.

Varje lägenhet har en lott, det spelar alltså ingen roll om man bor 1 eller 4 i en lägenhet.

Alla kommer behöva sitta i styrelsen men bara i två år i sträck. Detta för att det ska bli mer demokratiskt och att inte vissa måste sitta där år efter år.

Vi kommer få en förening där fler har insikt i styrelsearbetet.

Om någon flyttar som sitter i styrelsen så görs en ny lottning och den personen sitter kvar så länge som är kvar av perioden. Detta för att inte rubba
hur många som är nya i styrelsen och de som har mer erfarenhet av att sitta i styrelsen.

Nya som flyttar in kommer att hamna i samma “hög” som de som inte suttit i styrelsen. Detta kan leda till att man som ny kan hamna i styrelsen direkt.

Personer som hyr ut sin lägenhet är inte med i utlottningen.

Personer som suttit i styrelsen hjälper självklart till om det kommer upp frågor som rör äldre ärenden.

Den 10 oktober kommer Bostadsrätterna att ge förkortade kurser sammanhängande under deras dag på Älvsjömässan 10-18. Detta är ett gyllene tillfälle att få lite kött på benen inför kommande styrelsearbete. Schemat för dagen hänger på anslagstavlan.

Har du tankar och funderingar, kontakta styrelsen innan den 16 oktober.

Gå kurs hos Bostadsrätterna och utökade förmåner hos dem

1. Att vara styrelseledamot 27/8, 29/9, 14/10 18.00-21.00 inklusive paus

Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar

2. Ekonomin i fokus 17/9 10.00-20.30 inklusive paus

Hur optimerar föreningen sin ekonomi?

3. Fungerande fastighet 21/10 18.00-21.00 inklusive paus

Om fastighetsteknik ur styrelsens perspektiv

4. Att beställa byggnadsarbeten 1/10 18.00-21.00 inklusive paus

För föreningar som planerar att bygga om, bygga till eller renovera sin fastighet

5. Livet som bostadsrättshavare 3/11 10.00-20.30 inklusive paus

Kursen för dig som inte sitter i styrelsen

6. Vattenskador och försäkring 6/10 18.00-21.00 inklusive paus

Kan vi förebygga skador?

7. Gör rätt som hyresvärd 13/10 18.00-21.00 inklusive paus

Om hyresbostäder och lokaler

8. Att sälja vinden 5/11 18.00-20.30 inklusive paus

9. Hantering av konflikter i en bostadsrättsförening 19/10 18.00-21.00 inklusive paus

10. Vässa föreningens nyhetsbrev 14/9 18.00-21.00 inklusive paus

11. Skapa föreningens egen webbplats med Bostadsrätternas verktyg 3/9, 26/11 18.00-20.30 inklusive paus

För er som har Bostadsrätternas webbplatslösning eller funderar på den

Läs mer om kurserna på www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan.

Anmäl er senast en månad före utbildningsdagen. Kurserna är kostnadsfria.

 

Utökade förmåner hos Bostadsrätterna

Skrivare, datorer och IT-utrustning från HP med upp till 30% rabatt.

Tvättstugeutrustning från Miele Professional.

Hemförsäkring via Vardia (samma försäkringsbolag som BRF Slöjdläraren har).

Förnyat kök genom NordDesign Kök med 10% rabatt.

Ytterligare information på www.bostadsratterna.se eller på 0775-200 100.

 

Årsmöte

Hej Alla

Nu är det dags för årsmöte. Tisdag den 19/5 kl.19.00 är ni välkomna till vår trädgård om vädret vill, annars sitter vi i farstun på -1 tr.

Här kommer årsredovisningen. Vi kommer att skriva ut några stycken inför årsmötet som vi kan titta på för er som inte har skrivare.

SKMBT_C28015050613160 (2)

Dagordningen

Årsmöte dagordning 2015

Höjning av månadsavgiften

Vår förening har idag samma månadsavgifter som den hade när vi köpte huset 2002. En del saker har blivit dyrare med tiden men vi har också lyckat få ner en del kostnader, t.ex. för förvaltare. Vi har också gynnats av att räntorna fallit.

Framöver vet vi redan att en del kostnader kommer att öka:

1) Tomträttsavgälden kommer att öka med ca 30000 kr de närmaste 3 åren.
2) Räntorna är historiskt låga men kommer att höjas så småningom.
3) Huset åldras och kommer behöva mer underhåll. Vi har gjort en underhållsplan som pekar på kostnader för reparationer och underhåll om 90000 kr om året, vilket är mer än vi avsatt till yttre fond tidigare, nämligen 65000 kr.

För att kunna möta dessa ökande kostnader har styrelsen beslutat att höja månadsavgiften från och med den 1 juli 2015 med 5 %.

Förslag till Stadgeändring

Beslut om förändringar av våra stadgar

Vattenventiler i badrum

I varje badrum finns bakom en lucka ventiler från stamledningar till lägenheten. Dessa behöver stängas av t.ex. om man ska byta kranar. Det har hänt att ventilerna fastnat och gått sönder då man försökt stänga dem med vattenläcka som följd. För att undvika att de fastnar bör ventilerna motioneras någon gång per år. Forcera inte stängning av dessa ventiler! Observera att dessa vattenventiler är bostadrättshavarens ansvar och att bostadsrättshavaren också får stå för eventuella kostnader vid läcka.

Våren 2015

Bostadsrätternas Bostadsrättsskola

OBS Datumen ligger inte i nummerordning för kurserna

1. Att vara styrelseledamot 15/1, 18/2 och 10/6

2. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening 10/2

3. Ekonomi i fokus 5/3

4. Fungerande fastighet 1/4

5. Lyckas med årsmötet 16/2

6.Vad står det i stadgarna 21/4

7.Vattenskador och försäkring 12/5

8.Att vara revisor 21/1

9.Att vara stämmoordförande 26/2

10. Fem steg till bättre medlemsinformation 7/4

11. Skapa föreningens egen webbplats med Bostadsrätternas verktyg 19/1, 16/3

Anmälan till kurserna gör man på www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan och är kostnadsfria för oss. Kurserna startar kl.18 med varierande längd. Lokal meddelas strax före kursstart.

 

OVK

Under år 2015 är det dags för en obligatorisk ventilationskontroll igen. Mer information om när kommer längre fram.

 

 

Hösten 2014

Målning av dörrar kommer att ske någon gång i V38 eller 39.

Kurser i BOSTADSRÄTTERNA

Anmäl dig till kurser kostnadsfritt. Under hösten har vi kurserna;

1. Att sitta i styrelsen, 29/9 0ch 14/10, kl.18.00-21.30

2. Tre vanliga problem i BRF, 11/9 kl.18.00-20.30

3. Ekonomi i fokus, 17/9, kl.18.00-21.30

4. Fungerande fastigheter, 21/10, kl.18.00-21.30

5. Att beställa byggnadsarbeten, 1/10, kl.18.00-21.30

6. Bli en bra ordförande, 23/9, kl.18.00-21.00

7. Vattenskador och försäkring, 15/10, kl.18.00-21.00

8. Gör rätt som hyresvärd, 1/10, kl.18.00-21.00

9. Hantering av konflikter i BRF, 11/11, kl.18.00-21.30

10. Livet som bostadsrättshavare, 3/11, kl.18.00-20.30

11. Fem steg till bättre medlemsinformation, 18/9, kl.18.00-21.30

12.Skapa föreningens egen webbplats med Bostadsrätternas verktyg, 26/11, kl.18.00-20.30

Missa inte heller Bostadsrätternas förmåner såsom tvättstugeutrustning hos Miele, förmånlig hemförsäkring i Vardia (samma som BRFs försäkringsbolag) eller 10% rabatt på kök och installation hos NordDesign.

Anmälan till kurserna görs på www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan och ni måste logga in med användarnamn och lösenord som skickas ut separat i annat mail.

MVH

Styrelsen

 

 

Våren 2014

Vår förening är numer medlemmar i Bostadsrätterna. Här får vi ta del av deras förmåner. Du kan bla få rabatter på vitvaror eller en förmånlig hemförsäkring.

Ni kan hitta alla förmånerna genom att gå in på www.bostadsratterna.se.

Användarnamn och lösenord kommer i separat mail till er.

Här kan man också ta del av kostnadsfria kurser eller prenumerera på deras nyhetsbrev Bostadsrätterna Direkt och få den i e-posten.

 

Ommålning av dörrar

Under sommarhalvåret kommer vi att få våra dörrar ommålade i fastigheten.

Ny Försäkring

Föreningen har bytt försäkringsbolag från Svenska Brandkontoret till Vardia Försäkringsbolag. Försäkringen börjar gälla from 2014-01. I den nya försäkringen har vi lagt med Bostadsrättstillägget för alla våra lägenheter.

HAR DU BOSTADSRÄTTSTILLÄGG I DIN PRIVATA FÖRSÄKRING SÅ KAN DU TA BORT DET OCH FÅ EN LÄGRE PREMIE.

MVH

Styrelsen

« Äldre inlägg