Här hittar du som medlem i BRF Slöjdläraren information som rör dig

Trapphus och städning

Städning sker en dag i veckan och utförs av ett städföretag. Beträffande förvaring av barnvagnar, cyklar mm i trapphuset, så är det lag på att man inte får förvara saker i trapphuset för brandsäkerhetens skull och det är vår ordförande som åker dit om något skulle hända. Dessutom underlättar det vid städningen.

Trädgårdsskötsel och skottning

Arbetsbeskrivning trädgården

Detta är två tjänster som vi inte har köpt in från någon förvaltare. Istället har vi två städ- och trädgårdsdagar, en på våren och en på hösten. Dessutom sköter vi själva om gräsklippning sommartid och eventuell snöskottning vintertid.

De hushåll som inte kan delta på städdagen, har möjlighet att göra någon syssla innan städdagen. Listan sätts upp av trädgårdsgruppen några dagar innan, där ni kan sätta upp er på den syssla ni vill göra.

Om man inte kan delta på städdagen kan man få ett uppdrag att göra när det passar,en själv.

När vi utför mycket av skötseln av huset själva ökar ansvarskänslan för huset. Det kräver dock att alla ställer upp likvärdigt. Vi vill betona vikten av att alla verkligen deltar vid dessa tillfällen eftersom det krävs att alla hjälps åt. I annat fall kommer vi i framtiden att köpa in dessa tjänster vilket då leder till ytterligare en kostnad för föreningen. Dessutom är dessa dagar ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra mer inom föreningen.

Snöskottningen hjälps vi åt med allihop, vilket fungerar väldigt bra. Snöskyffel finns i soprummet och på nedre planet brukar den stå i trapphuset.

Grillning

Föreningen har två klotgriller och en fast grill vid uteplatsen som det är fritt för medlemmarna att använda. Kol och tändvätska står ni själva för. Efter användning ska grillarna samt galler rengöras, så att det är rent till nästa medlem som vill använda dem. Detta ska göras senast dagen efter.

Tvättmöjligheter

Varje lägenhet har egen tvättutrustning. Detta då vi inte har någon gemensam tvättstuga i huset.

Det är varje hushålls skyldighet att se till att det finns fungerande tvättutrustning i lägenheten. Det gäller både under den tid man bor i lägenheten och vid eventuell överlåtelse. Varje hushåll står för eventuella reparationer samt införskaffandet av nya vitvaror vid behov.

Ventilationen

Beroende på hur stora lägenheterna är så finns det ett antal ventiler för inluft (sitter över elementet i alla rum). In/ut luft går att reglera med en skruvmejsel på ovansidan. Då kan man få bort flödet uppåt. Dock går det inte att stänga av på sidorna. För att man ska få ventilation i alla rum måste alla spjäll vara öppet på något sätt, annars finns det risk för att det blir fuktskador på väggarna. Om man vill styra draget åt ett håll kan man till exempel på egen hand försöka täppa till på vänster sida och vänster över. Då kan flödet gå till höger och uppåt till höger.

I en del treor har det uppstått korsdrag mellan inluftsventiler i det bortre rummet (om det inte är avdelat i två rum). Eftersom rummet, om det inte är avdelat, har två insug kan man prova att täppa igen ett av insugen helt.

Det man bör tänka på om man bestämmer sig för att täppa igen någon sida i en inluftsventil är att de som är öppna kommer att suga in mer luft. Följden kan bli att de kvarvarande insugen börjar låta mer.

Spisfläkt

Det är fläktstyrd ventilation i huset. Funderar man på att byta ut sin spisfläkt får endast fläkt med spjäll användas. Fläkten sitter på vinden och sätter man in en motordriven fläkt, arbetar den emot och försämrar utsuget för grannarna.

Snickarrummet

I källaren har vi ett snickarrum som det är fritt för alla i huset att använda. Det ligger i källargången som har en ytterdörr.Portnyckeln fungerar till rummet. Verktyg medtar man själv. Har ni verktyg ni inte behöver så går det bra att lämna dem i snickarrummet under förutsättning att de är hela. Föräldrar ansvarar för sina barn och tänk på att det inte är någon lekplats.

Hänsynstagande mellan grannar

När det gäller borrning eller andra mer högljudda företeelser får detta ske mellan klockan 08.00-20.00 på vardagar och mellan klockan 10.00-18.00 på helger. Ska man ha fest som man tror kan bli högljudd, kan det vara lämpligt att sätta upp en lapp om det i förväg i entrén.

Annars är det förstås sunt förnuft och dialog mellan grannar som är viktigt. Då vi är en liten förening är det av stor betydelse att vi har en god gemenskap!

Sophantering

3 kärl för hushållssopor Varje vecka
2 kärl för biogassopor Varje fredag
1 kärl för tidningar Varannan vecka/torsdag
2 kärl för pappersförpackningar Varannan vecka/torsdag
2 kärl för glas 1 gång i månaden
1 kärl för plast Varannan vecka/torsdag

Vi har tur som har ett så stort och välutrustat soprum, men det är viktigt att vi försöker hålla ordning och reda där. Vi betalar en fast avgift per hushåll och månad för hushållssopor och återvinning och. Nedan följer några förhållningsregler som står i vårt avtal med sophämtarna.

Hushållssopor

Sopor luktar illa. Lämna därför aldrig soppåsar i trapphuset, utan gå direkt till soprummet. Behåll annars soppåsen innanför lägenhetsdörren. Knyt ihop soppåsen så att det inte faller ur sopor ur den.

Hushållssopor lämnas i soptunnorna som står i den första delen av soprummet. Det är viktigt att vi inte överfyller kärlen, då tar inte sopåkarna med sig soporna. Försök alltså att fördela soppåsarna så att samtliga kärl fylls. Vi betalar för hämtning av tre kärl för hushållssopor i veckan.

Biogassoporna

Fyll inte påsarna med för mycket matrester utan max upp till den streckade linjen. De måste gå att försluta ordentligt. Det är inte så fräscht med dåligt tillslutna eller öppna påsar med matrester i kärlen; kärlen blir väldigt grisiga och möglet växer.

Återvinning

Slå sönder alla kartonger, flingpaket etc så att vi får plats med så mycket som möjligt i behållarna. Allt som sticker upp över kanten får vi betala extra för.

Skruva av och släng korkar och lock på det som läggs i glasåtervinningen. Lägg kartong i ett kärl och tidningar i ett annat enligt instruktionen på väggen. Lägg inte sopor, t ex plast och frigolit i pappersåtervinningen. Kuvert slängs i vanliga hushållssoporna.

Grovsopor

Grovsopor slängs på närmaste återvinningscentral. Föreningen har ingen organiserad grovsophämtning.

Sopor

Överfyll inte kärlen. Vänta då tills kärlen har tömts.

  • Platta till kartonger innan du slänger dem, då får det plats mer.
  • Plast och metall slängs i de gröna behållarna bredvid kärlet för pappersåtervinning.
  • Vid flytt, kontakta styrelsen om extra tömning behövs.
  • Elartiklar läggs till höger så att de inte blockerar kärlen. Vitvaror transportera var och en bort.

För de som är bilburna är det också lätt att åka direkt med soporna till östberga eller högdalens sopcentral.

Elektroniskt avfall

Mindre elartiklar såsom kaffebryggare, batterier, datorer etc forslar vi själva bort på städdagarna.

Större Elavfall såsom kyl, frys, spis, tvätt och torktumlare etc, ska inte ställas i grovsoprummet. Varje enskilt hushåll ansvarar för sina produkter.

Färgburkar och olja är brandfarligt och lämnas till återvinningsstationerna. Dessa får ej stå tillsammans med grovsopor.

Viktiga telefonnummer

Driftia, teknisk förvaltare
Kontorstid 08.00-16.00
Journummer
Fastighetsskötare, Johnny Fredriksson
www.driftia.se
info@driftia.se
08-744 44 33
08-744 09 50
070-412 19 47
Hämtning hushållsavfall och återvinning
Suez (Husållssopor, matavfall) och  Stockholm vatten kundserviceLise-Lotte Lööf (Återvinning)
08-522 120 0008-728 32 80
Nabo, ekonomisk förvaltning
kontorstid 09.00-16.00
010-288 00 00
Hissen
Otis Reparatör
0200-21 21 11
Postutdelning
Post Nord
Bring Citymail
Utdelningskontoret för Johanneshov 7.00 – 9.00
0771-33 33 10
0770-11 33 00
08-649 73 60
Nycklar 
AB Byggbeslag Lås & Säkerhet
Kontorstid måndag-fredag kl 08.00-15.00
010-163 66 00
Tidningsdistribution
Premo
08-632 45 00


Stadgar

Stadgar

Försäkringsvillkor

Vardia Försäkring Villkorssammanfattning_Fastighet