Då det varit svårigheter att hitta ledamöter till styrelsen så kommer vi att ändra hur vi hanterar vilka som sitter i styrelsen framöver.

I oktober kommer vi att på en extra stämma i samband med städdagen börja med att välja in en ny ledamot i styrelsen istället för Susanne Falgert som flyttat och därför slutat i styrelsen. För att då ha kvar minst två personer som har lite bakgrund behöver en extra person väljas nu i oktober.

För att personer inte ska behöva sitta allt för länge i styrelsen så sitter de valda ledmöterna i två år

Vid varje årsmöte lottas två alternativ tre nya personer in i styrelsen. Detta för att alltid ha fem stycken ledamöter i styrelsen.

Den person som suttit i styrelsen är inte med i lottning. När alla har valts så börjar man om igen och alla är med i lottningen.

Varje lägenhet har en lott, det spelar alltså ingen roll om man bor 1 eller 4 i en lägenhet.

Alla kommer behöva sitta i styrelsen men bara i två år i sträck. Detta för att det ska bli mer demokratiskt och att inte vissa måste sitta där år efter år.

Vi kommer få en förening där fler har insikt i styrelsearbetet.

Om någon flyttar som sitter i styrelsen så görs en ny lottning och den personen sitter kvar så länge som är kvar av perioden. Detta för att inte rubba
hur många som är nya i styrelsen och de som har mer erfarenhet av att sitta i styrelsen.

Nya som flyttar in kommer att hamna i samma “hög” som de som inte suttit i styrelsen. Detta kan leda till att man som ny kan hamna i styrelsen direkt.

Personer som hyr ut sin lägenhet är inte med i utlottningen.

Personer som suttit i styrelsen hjälper självklart till om det kommer upp frågor som rör äldre ärenden.

Den 10 oktober kommer Bostadsrätterna att ge förkortade kurser sammanhängande under deras dag på Älvsjömässan 10-18. Detta är ett gyllene tillfälle att få lite kött på benen inför kommande styrelsearbete. Schemat för dagen hänger på anslagstavlan.

Har du tankar och funderingar, kontakta styrelsen innan den 16 oktober.