Bostadsrätternas Bostadsrättsskola

OBS Datumen ligger inte i nummerordning för kurserna

1. Att vara styrelseledamot 15/1, 18/2 och 10/6

2. Tre vanliga problem i en bostadsrättsförening 10/2

3. Ekonomi i fokus 5/3

4. Fungerande fastighet 1/4

5. Lyckas med årsmötet 16/2

6.Vad står det i stadgarna 21/4

7.Vattenskador och försäkring 12/5

8.Att vara revisor 21/1

9.Att vara stämmoordförande 26/2

10. Fem steg till bättre medlemsinformation 7/4

11. Skapa föreningens egen webbplats med Bostadsrätternas verktyg 19/1, 16/3

Anmälan till kurserna gör man på www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan och är kostnadsfria för oss. Kurserna startar kl.18 med varierande längd. Lokal meddelas strax före kursstart.

 

OVK

Under år 2015 är det dags för en obligatorisk ventilationskontroll igen. Mer information om när kommer längre fram.