1. Att vara styrelseledamot 27/8, 29/9, 14/10 18.00-21.00 inklusive paus

Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar

2. Ekonomin i fokus 17/9 10.00-20.30 inklusive paus

Hur optimerar föreningen sin ekonomi?

3. Fungerande fastighet 21/10 18.00-21.00 inklusive paus

Om fastighetsteknik ur styrelsens perspektiv

4. Att beställa byggnadsarbeten 1/10 18.00-21.00 inklusive paus

För föreningar som planerar att bygga om, bygga till eller renovera sin fastighet

5. Livet som bostadsrättshavare 3/11 10.00-20.30 inklusive paus

Kursen för dig som inte sitter i styrelsen

6. Vattenskador och försäkring 6/10 18.00-21.00 inklusive paus

Kan vi förebygga skador?

7. Gör rätt som hyresvärd 13/10 18.00-21.00 inklusive paus

Om hyresbostäder och lokaler

8. Att sälja vinden 5/11 18.00-20.30 inklusive paus

9. Hantering av konflikter i en bostadsrättsförening 19/10 18.00-21.00 inklusive paus

10. Vässa föreningens nyhetsbrev 14/9 18.00-21.00 inklusive paus

11. Skapa föreningens egen webbplats med Bostadsrätternas verktyg 3/9, 26/11 18.00-20.30 inklusive paus

För er som har Bostadsrätternas webbplatslösning eller funderar på den

Läs mer om kurserna på www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan.

Anmäl er senast en månad före utbildningsdagen. Kurserna är kostnadsfria.

 

Utökade förmåner hos Bostadsrätterna

Skrivare, datorer och IT-utrustning från HP med upp till 30% rabatt.

Tvättstugeutrustning från Miele Professional.

Hemförsäkring via Vardia (samma försäkringsbolag som BRF Slöjdläraren har).

Förnyat kök genom NordDesign Kök med 10% rabatt.

Ytterligare information på www.bostadsratterna.se eller på 0775-200 100.