I varje badrum finns bakom en lucka ventiler från stamledningar till lägenheten. Dessa behöver stängas av t.ex. om man ska byta kranar. Det har hänt att ventilerna fastnat och gått sönder då man försökt stänga dem med vattenläcka som följd. För att undvika att de fastnar bör ventilerna motioneras någon gång per år. Forcera inte stängning av dessa ventiler! Observera att dessa vattenventiler är bostadrättshavarens ansvar och att bostadsrättshavaren också får stå för eventuella kostnader vid läcka.