2020-06-05
Tack för en trevlig årsstämma! Nu finns Årsredovisningen för 2019 med tillhörande revisionsberättelse att tillgå på vår hemsida under “Mäklarinformation”.

mvh,
Styrelsen

2017-03-12
I varje badrum finns bakom en lucka ventiler från stamledningar till lägenheten. Dessa behöver stängas av t.ex. om man ska byta kranar. Det har hänt att ventilerna fastnat och gått sönder då man försökt stänga dem med vattenläcka som följd. För att undvika att de fastnar bör ventilerna motioneras någon gång per år. Forcera inte stängning av dessa ventiler! Observera att dessa vattenventiler är bostadrättshavarens ansvar och att bostadsrättshavaren också får stå för eventuella kostnader vid läcka. Motionera dem 1-2 ggr per år.
Motionera_Ballofixer
Mvh
Styrelsen

2016-12-11
Glöm ej att byta ut filter i luftventilerna. Filter har delats ut och instruktion har skickats ut via mail. Se instruktion här: Fönsterfilter.
Mvh
Styrelsen

2016-09-04
Grovsophämtning upphörde/avslutades 2 augusti. Om du har frågor kring bortfraktning av grovsopor var vänlig kontakta någon i styrelsen.
Mvh
Styrelsen

Övrigt
Vi vill informera om att inga föremål ska förvaras i trapphuset.
MVH Styrelsen