Föreningen har bytt försäkringsbolag från Svenska Brandkontoret till Vardia Försäkringsbolag. Försäkringen börjar gälla from 2014-01. I den nya försäkringen har vi lagt med Bostadsrättstillägget för alla våra lägenheter.

HAR DU BOSTADSRÄTTSTILLÄGG I DIN PRIVATA FÖRSÄKRING SÅ KAN DU TA BORT DET OCH FÅ EN LÄGRE PREMIE.

MVH

Styrelsen